Монаколин K е фитостатин (естествен ловастатин), който произхожда от червен ориз, подложен на ферментация с гъбата Monascus purpureus. Помага за поддържането на здравословното ниво на липидите (LDL холестерол, HDL холестерол и триглицериди).

Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) потвърди благотворното влияние на монаколин K в превенцията на сърдечно-съдовите болести. Включването в ежедневната ни храна на продукти, съдържащи минаколин K е важен елемент в защитата на работата на сърцето и сърдечно-съдовата система.

Ефективността на монаколин K е потвърдена от клинични изследвания*:

Процентната промяна в съдържанието на липиди в кръвния серум (общ холестерол, триглицериди) след 8-седмично приложение на препарат, съдържащ моналокин K срещу плацебо.

* Рандомизирано двойно сляпо изследване, извършено въз основа на опити със 79 пациенти на възраст 23-65 години, средно изходно ниво на LDL- холестерол 203,9 mg/dl. Източник: Cheng-Chien Lin, Tsai-Chung Li, Ming-May Lai, Clinical Study, Efficacy and safety of Monascus Purpureus Went in subjects, European Journal of Endocrinology (2005) 152 679-686

Как действа монаколин K?

Монаколин K – подобно на статина – спира действието на ензима редуктаза HMG-CoA (редуктаза 3-хидрокси-3-метилглутарил-коензим A). Редуктаза HMG-CoA е чернодробен ензим, който регулира количеството на синтезирания холестерол, като едновременно с това оказва влияние (съвместно с HDL) върху нивото на LDL-холестерола в плазмата.